Bolkar Dağları’nın Gölleri

17 Mayıs 2014

Bolkar Dağlarında Göl Faaliyeti

          Bolkar dağlarının bahar mevsiminde sayısız gölleri bulunmaktadır. Bu göllerin yerleşim yerlerine uzak olması pek bilinmemelerine sebep olduğu kanısındayım. Bolkar dağlarında ilginç olan 2 tane çinigöl 1 tane çiniligöl 2 tane kara göl gibi benzer isimli göllerin olmasıdır. Bölgede Alagöl, Kızılgöl, Yazıgöl ve Eğrigöllerin pek pöpüler göller olarak bilinmemesi birazda uzak olmasından kaynaklanmaktadır. Oysaki bu göllerin bazılarında da Toros Kurbağası (Rana holtzi) yaşadığı tespit edilmiştir.

          Ulukışla-Namrun ve Pozantı-Ereğli dikdörtgeni düşünüldüğünde devasa bir plato. Bu platonun bazı bölümleri 11 kilometre uzunluğunda  ve 8 kilometre enindedir. Bolkar platosunu yaylacılık amacıyla yörükler kullanmaktadır. Binlerce keçi ve koyunların otlak alanıdır. Mersin-Ereğli ve Ulukışla yöre insanları bölgenin hakimidirler.

          Bizler de bölgenini göllerini keşfedip fotoğraflarını çekmek ve kamp kurmak amaçlı yollara düştük. bu sefer zirve faaliyeti yapmayalım dedik. Niğdede platoya ulaşım iki yoldan yapılmaktadır. Bu iki yol platoya yakın bir yerde birleşip tek yola düşmektedir. Birinci yol Darboğaz kasabası içerisinden, ikinci yol ise Aktoprak (Klan) üzerinden sağlanmaktadır. Çamlıca (Namrun) ve Ereğli üzerinden de bölgeye ulaşılmaktadır. Bölgeye en yakın ulaşım Niğde bölgesinde olmasına rağmen en çok Namrun ve Ereğli yörükleri kullanmaktadır.