Category Archives: karanfil dağı

Karanfil Dağı (3059m.)

01-02 Kasım 2013

          Aladağların ve Bolkar dağlarının zirvelerinde görülen, kendi başına bir dağ kütlesi Karanfil Dağı.  Doğu,  güney-batı uzantısı olan bu dağın güney doğusunda Büyüksofulu köyü, batısında ise Dağdibi-Kamışlı ve Hamidiye köyleri yer alır. Adana ili sınırları içerisinde bulunur. Görünürdeki bu yalnız dağa Aladağlardan dolayı ilgi az. Aladağların 3000 metrenin üzerinde onlarca zirvesi varken bu dağa da çıkmak neki, kolaycana çıkılır:). Hatta bir günde batıdan başlanıp doğudaki ana zirveye hemende ulaşılır diye düşündük. Durumun öyle olmadığını çıktığımız ilk boyundan sonra anladık.