Category Archives: ispir tepe

İspir Tepe (3342m) / Aladağlar

14 Kasım 2008

Mücen Yaylası-İspir Tepe-Karagöl-Çömçe Göl-Yıldız Göl-Mücen Yaylası

          14 Kasım Cuma günü öğleden sonra iki kafadar minik pikabımızla yollara düştük. Bademdere kasabasının tam karşısındaki yaylanın adı Mücen yaylasıdır. Bu yaylaya maden boğazı yolundan gidilir. Pınarbaşı köyünden maden boğazı yoluna girilir. Bu yol ileride ikiye ayrılır. Sola dönülürse Totariye inilir, sağa dönülürse Karagöle kadar gider.